Sheet film developer: glycine-concentrated potash developer // Geconcentreerde Glycine-potas ontwikkelaar

 
based on 700 ml of water at 60 degree Centigrade) 250 g — Sodium sulphite crystal 250 g — Potassium Carbonate (Potash) 50 g —-Glycine Water to 1000 ml   Contradictory to an earlier rule given, here glycerin is added last. The initial temperature of the water should not be too high, because potash releases heat when solving it in water. The stock solution is very stable and can be stored in bottles of 250 ml. The high potas content will easily dissolve an ordinary cork, so use a bottle with a rubber stopper.   Application and properties: Ensure that the temperature of the solution does not fall below 18 degree Celsius when using and that shots are over exposed. Be very careful when adding potassium bromide due to the strongly inhibited development.   dilution: Overexposed: 30 ml solution + 70 ml water + a few drops of 10% KBr (6-8 minutes) Normal exposure: 25 ml solution + 75 ml of water (6-8 minutes) Underexposure: Best not to use when under exposed! Stand development: 7 ml + 93 ml of water (20-30 minutes)  

Original Dutch Recipe:

  (uitgaan van 700 ml water van 60 graad Celcius)   250 g – Natriumsulfiet kristal 250 g – Kaliumcarbonaat (Potas) 50 g  -  Glycine Water tot 1000 ml   In afwijking van een vroeger gegeven regel wordt hier de glycerine het laatst toegevoegd. Neem de begintemperatuur van het water niet te hoog, omdat potas bij het oplossen ook al warmte vrijmaakt. De voorraad oplossing is zeer houdbaar en kan in flessen van 250 ml bewaard worden. Door het hoge potasgehalte zal een gewone kurk gauw verteren, gebruik dus liefst gummisluiting.     Toepassing en eigenschapppen: Zorg ervoor, dat de temperatuur van de gebruiksoplossing niet beneden de 18 graad celcius komt en de opnamen ruim belicht zijn. Met het toevoegen van kaliumbromide moet men zeer voorzichtig zijn, aangezien de ontwikkeling er sterk door geremd wordt.   Men verdunt als volgt:   Overbelicht: 30 ml oplossing + 70 ml water + enkele druppels KBr 10% (6-8 minuten) Normale belichting: 25 ml oplossing + 75 ml water (6-8 minuten) Onderbelichting liever niet toepassen! Standontwikkeling: 7 ml oplossing + 93 ml water (20-30 minuten)