Sheet film developer: Metol-hydroquinone-borax developer / Metol-hydrochinon-borax ontwikkelaar

  5 g —Metol or replacement 100 g — sodium sulfite crystals 12g —-Hydroquinone 50 g — Borax Water to 1000 ml   For smooth dissolving use 700 ml of water at about 60 degrees C and mix the ingredient in the order given. Keep the solution in bottles of 250 ml with rubber closures.   Application and properties: Due to the small amount of borax (alkali), this developer has very little tendency to cause fogging. It also has less effect on the gelatin layer and can therefore, with caution, be used at tropical temperatures. Do avoid getting your fingers into the mixture as it raises the temperature needlessly.   Dilution: Overexposed: 50 ml solution + 50 ml water + 5 drops of 10% KBr (6-9 min) Normal: 40 ml of solution + 60 ml water + 2 drops Kbr 10% (5-7 min) Underexposed: 35 ml solution + 65 ml water + pinch of borax (6-12 min) Take special care that the extra added borax is properly dissolved, before putting the plate or film into the mixture. Temp: 18-22 degrees Celsius Great to fill large tanks  

Orginal Dutch recipe

  5 g  —-Metol of vervangstof 100 g – Natriumsulfiet kristal 12g —-Hydrochinon 50 g —Borax Water tot 1000 ml   Neem voor het vlotte oplossen 700 ml water van ongeveer 60 graden C en wijk niet van de volgorde af. Bewaar de oplossing in flessen van 250 ml met gummi sluiting.   Toepassing en eigenschappen: Door de geringe hoeveelheid borax (alkali) heet deze ontwikkelaar weinig neiging to sluiervorming. Ook tast hij de gelatine minder aan en is daarom met enige voorzichtigheid bij tropische temperatuur bruikbaar. Maar vermijdt u dan vooral met uw vingers in de oplossing te komen, waardoor de temperatuur onnodig zou stijgen.   Verdunning: Overbelicht: 50 ml oplossing + 50 ml water + 5 druppels KBr 10% (6-9 min) Normaal: 40 ml oplossing + 60 ml water + 2 druppels Kbr 10% (5-7 min) Onderbelicht: 35 ml oplossing + 65 ml water + mespunt borax (6-12 min) Zorg vooral, dat de extra toegevoegde borax goed is opgelost, voor u de plaat of film indompelt. Temp: 18-22 graden Celcius Zeer geschikt voor grote tankvulling