Solution A:

 

50 gram —  4-Aminophenol (or para-aminophenol or p-aminophenol) sulfate or – chloride

150 gram — K2S2O5, Potassium metabisulfite (potassium pyrosulfite)

25 ml — anti-fog / Stabilizer ->In the UK and USA folk used benzotriazole or paranitrobenzimidazol (1H-Benzimidazole, 6-bromo-1,2-dimethyl-4-nitro-) which in the Netherlands was sold under the AMALOCO brand

Water up to 600 ml

 

 

Solution B:

 

125 gram — NaOH,  sodium hydroxide (caustic soda)

Cold water up to 400 ml

 

Preparing solution A, one can make use of a medicine bottle of 1000 ml, in which one pours approximately 500 ml of warm water of 50 degrees Celsius. Another option is to make use of a heat-resistant Erlenmeyer flask of 1000 ml.

When preparing solution B – under no circumstance use warm water as the chemcial reaction will release a lot of heat, which can cause the water to come a boil very very rapidly and spout out, resulting in possible injury. Take a heat resistant cup/ beaker of 800 ml and keep the fluids in motion to reduce and risk of accidents.

A and B being prepared, pour solution B slowly in with solution A. This will soon become a muddy mass, but fear not! keep adding and shaking the flask, after about 300 ml has been added the solution should clear up. At this point one should slow down the addition, but speed up the shaking. When the solution is completely clear, stop adding B and immediately pour the remainder in the sink – it is a dangerous substance to keep lying around. Add water to fill it up to 1 liter, allow to cool to room temperature and filter. It is a potent developer and best kept in rubber stopped bottles of 100 ml each.

 

Applications and properties:

 

The operating temperature is usually around 18 degrees Celsius. Especially using strong concentrations it should not be higher, because at temperatures above 22-24 degrees Celsius the gelatin risks melting. This para-developer is among the oldest in the history of photography.

 

Print:

For the development of documentary material –  dilute 1:7  or 1:10, develop for 3 minutes

For the development of gaslight paper – dilute 1:10 or 1:15, develop for  45 – 75 secs to obtain a strong print. Add some anti-fog if needed at 1 ml per 200 ml bath.

For processing bromide paper – dilute 1:15 or 1:20. add a few drops antifog and develop for 3-4 minutes.

 

 

Plates / Flat film:

Normally exposed images – 1:20 dilution, develop 3-7 min

Overexposed shots – 1:10 dilution + 5 drops per 100 ml bath anti-fog, develop 5-10 minutes

Underexposed images – 1:40 dilution, develop 20-25 min

 

 

Original Dutch recipe

 

 

Oplossing A:

 

50 gram —  Para-aminophenolsulfaat of – chloride

150 gram — Kaliummetabisulfiet

25 ml — SWS (sluier werende stof, AMALOCO)

Water tot 600 ml

 

 

Oplossing B:

125 gram —  Natriumhydroxyde

Koud water tot 400 ml

 

Voor het bereiden van oplossing A kan men gebruik maken van een medicijnfles van 1000 ml, waarin men ongeveer 500 ml warm water van 50 graden Celcius giet. Daarentegen kan men voor het oplossen van natriumhydroxide beter gebruik maken van een erlenmeyer kookkolf van 1000 ml. Men mag er in geen geval warm water voor nemen, omdat de natriumhydroxyde bij het oplossen zeer veel warmte afstaat en het water daardoor aan de kook kan raken. Dat gaat met zo enorme snelheid, dat het kokende vocht uit een te kleine fles weggespoten wordt en ernstige ongelukken kan veroorzaken. Begint men met koud water en schudt men geregeld, dan is daar vrijwel geen kans toe. Beschikt men over een bekerglas van 800 ml dan biedt dat alle waarborgen tegen kookongelukken.

 

Zijn A en B goed opgelost, dat giet men oplossing B langzaam bij oplossing A. Er ontstaat dan al gauw een drabbige massa. Maar men moet kalm doorgaan met bijgieten en ook geregeld doorschudden. Nadat men 300 ml oplossing B bij A gegoten heeft, klaart de massa drab weer op en dan moet men het tempo van het schudden opvoeren, maar van het bijgieten verlangzamen. Wanneer oplossing A zo goes als geheel helder is geworden is men klaar en giet dan terstond het restant B weg in de gootsteen, omdat deze loog een gevaarlijk goedje is en dus liefst niet bewaard moet worden. Vul dan de oplossing aan tot een liter, laat tot kamertemperatuur afkoelen en filtreer. Het is een krachtig werkende ontwikkelaar, die in flesjes van 100 ml – afgesloten met gummistopjes – opgeborgen moet worden.

 

 

Toepassingen en eigenschappen:

 

De para-ontwikkelaar is de meest veelzijdige die tot nu toe gemaakt is. Jammer genoeg is hij vedrongen door metol-hydrochinon combinaties, maar desondanks is hij onze volle aandacht waard. Sinds 1954 is Rodinal weer zeer modern!

 

Afdrukken:

Voor het ontwikkelen van documentenmateriaal verdunt met 7 tot 10 maal en ontwikkelt er 3 minuten in

Voor het ontwikkelen van gaslichtpapier is een verdunning van 1:10 of 1:15 aan te bevelen. Dan heeft men 45 – 75 seconden nodig voor een pittige afdruk. Voeg desnoods wat SWS bij, bijv. 1 ml per 200 ml bad.

Voor het verwerken van bromidepapier neemt men een verdunning van 1:15 of 1:20. Ook dan een paar druppels SWS erbij en in 3 – 4 minuten heeft de vergroting voldoende kracht.

 

 

Platen / Vlakfilms:

Normaal belichte opnamen –   1:20 verdunnen, 3-7 min ontwikkelen

Overbelichte opnamen –  1:10 verdunnen + 5 druppels SWS per 100 ml bad, 5-10 min ontwikkelen

Onderbelichte opnamen –  1:40 verdunnen, 20-25 min ontwikkelen

 

 

De gebruikstemperatuur is steeds ongeveer 18 graden Celcius. Vooral biji sterke concentraties  mag deze niet hoger zijn, omdat bij temperaturen boven de 22-24 graden Celcius de gelatine ernstig gevaar loopt te gaan smelten. Deze para-ontwikkelaar  behoort tot de oudste uit de geschiedenis van de fotografie.